Acupunctuur

“ A journey of a thousand miles begins with a single step”
Confucius

Voor veel mensen is acupunctuur onbekend. Ik hoop daar met de informatie op deze site verandering in te brengen. Waardoor de stap naar een acupunctuurbehandeling misschien makkelijker wordt.
Mochten er toch nog vragen zijn dan kunt u mij natuurlijk altijd bellen of
mailen, zie “Contact”.

Acupunctuur
Acupunctuur is al duizenden jaren een vast onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunst. Acupunctuur geneest ziekten of verlicht klachten die een bepaalde ziekte met zich meebrengt. Het is bovendien een methode om ziekten te voorkomen. Acupunctuur vergroot de natuurlijke weerstand tegen ziekte, verhoogt de pijndrempel en vergroot de levenslust.

Yin en Yang
Zijn twee tegengestelde krachten, die elkaar in evenwicht proberen te houden. Volgens de Chinese wereldbeschouwing bestaat het universum uit een kringloop van (levens)energie. Deze energie wordt Qi of Chi genoemd.
Het Yin staat voor het donkere, passieve, voedende.
Het Yang staat voor het lichte, actieve, bewegende.
Alles om ons heen, de dingen, onze gedachten en onze gevoelens zijn het resultaat van de wisselwerking van die tegengestelde krachten.

Energiehuishouding
De energie die door het menselijk lichaam stroomt volgt, in een cyclus van 24 uur, een ingewikkeld stelsel van kanalen.
Er zijn 12 hoofdkanalen of meridianen, die elk weer in verbinding staan met een orgaan in ons lichaam.
Westerse medische onderzoeken hebben aangetoond dat de meridianen inderdaad bestaan al zijn ze voor het oog niet zichtbaar.
Via punten op deze meridianen kan de acupuncturist de energie beïnvloeden.
Daarvoor zal er echter eerst een diagnose gesteld moeten worden.

Diagnose
Om inzicht te krijgen in de energiehuishouding van de patiënt, zal er eerst een uitgebreid vraaggesprek plaatsvinden. Naast informatie over de klacht zelf wordt er ook gevraagd naar bijvoorbeeld eetlust, stoelgang of slaappatroon. Bij vrouwen is de menstruatiecyclus een belangrijke factor in de energiehuishouding van het lichaam, dus kunt u ook hierover vragen verwachten.
Daarna wordt nog de pols gevoeld, zowel links als rechts, op drie verschillende plaatsen en diepten. Gelet wordt op spanning, breedte, diepte en snelheid, die informatie geven over de hoeveelheid en kwaliteit van de energie van de verschillende organen.
Tot slot wordt ook nog de tong bekeken, vorm en kleur en mate van vochtigheid geven weer nieuwe informatie over de energiesituatie.

Behandeling
Door het zetten van hele dunne naalden op acupunctuurpunten kan de acupuncturist de energiedoorstroming beïnvloeden.
De patiënt voelt slechts een klein prikje dat niet of nauwelijks pijn doet, daarna kan het punt wat zwaar aanvoelen doordat de energie naar het punt toekomt.
Het doel van het inbrengen van de naald kan verschillend zijn:
– een betere doorstroming van energie bewerkstelligen
– het opheffen van een energieblokkade
– de hoeveelheid energie verhogen of verlagen
– de kwaliteit van de energie verbeteren
Naast het gebruik van naalden kan er ook nog moxa gebruikt worden. Moxa, bijvoetskruid, in de vorm van een soort sigaar  wordt gebruikt om bepaalde punten te verwarmen door de moxastick een stukje boven de huid te bewegen, waardoor het punt opgewarmd wordt. Dit wordt in het algemeen als prettig ervaren.
Na zo’n 10 minuten wordt, via de naaldjes de energiestroom nogmaals beïnvloedt, waarna na ongeveer 20 minuten de naaldjes (voor eenmalig gebruik) worden verwijderd.

Chinese Kruiden

Naast de acupunctuurbehandeling kunnen er nog Chinese kruiden geadviseerd worden.
Ik gebruik voornamelijk standaardformules in pilvorm of zalf ter ondersteuning van de acupunctuur.
Met name bij huidproblemen is dat vaak nodig.

Voeding

Ook voeding is een belangrijk onderdeel van de traditionele Chinese Geneeswijzen.
Ik kan u inzicht geven in wat voor u wel en niet geschikte voeding is vanuit een energetisch perspectief en met welke voeding u uw genezing kunt ondersteunen.

© www.apfl-acupunctuur.nl/