Chakrabehandeling

Wortels en Takken

Wat stevig geworteld is, is niet te ontwrichten.
Cultiveer Tao in jezelf
en je zult geworteld zijn in kracht.
Cultiveer Tao in je familie
en je zorgt dat kracht zich verbreidt.
Cultiveer Tao in je koninkrijk
en je zorgt dat er voorspoed heerst.
Cultiveer Tao in de wereld
en je maakt kracht tot iets universeels.

Ik observeer mijzelf
en leer hierdoor anderen kennen.
Ik observeer mijn vrienden
En zie mijzelf duidelijker.

Hoe leer ik de wetten doorgronden
Waaraan alle dingen onderhevig zijn,
Anders dan door ze in mijzelf waar te nemen?

Lao Tse -Tao Te Ching


Tao, betekent oorspronkelijk ‘de weg’. Er wordt mee bedoeld het pad , dat naar je ware zelf leidt. In het grotere geheel is Tao de oorsprong van alles, het is onbeschrijflijk, het grote mysterie van het leven.

Chakrabehandelingen – Esoterische Acupunctuur

De principes van Tao kun je ook in het lichaam ervaren: het in balans brengen, de vrije energiestroom , het aarden.
Gezond zijn is niet alleen gezond zijn op lichamelijk gebied, maar ook op geestelijk en zielsniveau.
Met chakrabehandelingen ga je een pad dat naar binnen leidt, naar je ware zelf.
Na mijn nascholingen transpersoonlijke meditatieve acupunctuur bij IOCOB ben ik de esoterische acupunctuur van Mikio Sankey gaan gebruiken in mijn praktijk.
De esoterische acupunctuur van Mikio Sankey is een helen op een hogere frequentie, door de meer subtiele frequenties buiten het energieveld van het fysieke lichaam te balanceren en de hartchakra te openen.
Het is gebaseerd op de integratie van oude esoterische wijsheid en de
theorie uit de traditionele chinese geneeswijzen en acupunctuur,  het Hindu Chakra Systeem, de heilige geometrie en de kabbalistische levensboom.
De behandelingen bestaan uit het prikken van specifieke geometrische patronen, rondom de verschillende chakra’s. Door het balanceren van de chakra’s  wordt je, je meer bewust van het energieveld in en om je lichaam.
De behandeling duurt ongeveer een uur. Deze behandelingen werken zeer ontspannend en zijn goed te combineren met meditatie. Als er nog lichamelijke klachten zijn, kunnen deze beter eerst met klassieke acupunctuur behandeld worden.

Geprikt

Door lagen van verdriet en wanhoop
Door lagen van binnengehouden woede
Langs opgelopen beschadigingen
Getekend door dogma’s
Langs gevoelens van twijfel en kwetsbaarheid
Via de normatieve littekens van mijn ouders
Langs lagen van verleiding, verlangen en seksualiteit
De ratio overstijgend
Luisterend naar innerlijke stilte
Bestaan er van die momenten
Momenten van verbondenheid
Rechtstreeks in verbinding met de essentie
Ervaar ik een overweldigend helder licht
Raakt het mijn diepste lagen
Welke niet zijn te vangen in woorden
Maar wat liefde als omvattend geheel doet ervaren

Dank je wel

© www.apfl-acupunctuur.nl/